Menu CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN LANGBIANG
0 Shop cart
0 Shop cart

Arabica khơi nguồn giá trị truyền thống K'ho.


Arabica; loại cà phê hảo hạng trên thế giới được canh tác trên cao nguyên Lang Biang từ những năm 30 của thế kỷ trước. Người đồng bào dân tộc K'Ho tiếp nhận những hạt giống Arabica này từ những người Pháp đầu tiên lên khai phá cao nguyên trung phận này.
Dần già, cà phê Arabica Lang Biang trở thành thứ đặc sản, góp phần quan trọng trong giá trị truyền thống của người đồng bào K'Ho. Đồng thời tạo nên một điểm đặc sắc khác biệt trong đặc tính văn hóa ẩm thực của vùng cao nguyên Lang Biang.
Đối với đồng bào dân tộc K'Ho. Cà phê Lang Biang có mối liên hệ tâm linh, văn hóa rất lớn trong đời sống và phát triển kinh tế của họ. Sự phát triển hưng thịnh của dòng cà phê quý tộc này mang lại sự sung túc và góp phần thay đổi diện mạo các buôn làng trong thời đại mới. Tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định, giúp người nông dân có đủ điều kiện hội nhập và tiếp cận nền văn minh thời đại.
Không ngoa ngữ khi nói rằng; chính cà phê Arabica Lang Biang khơi nguồn giá trị truyền thống. Vì chính dòng cà phê Lang Biang là loại đặc sản có ký ức lịch sử mang âm hưởng cội nguồn và là sản phẩm có ký ức văn hóa trong sự hình thành cộng đồng các bộ tộc trên cao nguyên Lang Biang.
 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
 
 

Facebook support